HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL REDACTIONEN AF ALMINDELIGT NORSK
MAANEDSKRIFT
Eidsvold 19 Mai 31.
   Nedenstaaende tilbydes til Afbenyttelse i Maanedskriftet. De
lange Linier paa sine Steder vil, for Ziirlighedens Skyld, gjøre
Sammentrækning nødvendig -- noget, de Spatier- og Dagdriverie-
og alskens Dilatation-yndende Sættere ikke kerer sig om, der-
som det ikke meget udtrykkeligen befales dem.

Med Høiagtelse
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.114   TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE