HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL GABRIEL H. KROHG
Eidsvold 17 Marts 1829.
   Her indlagt (gjem det vel til jeg kommer) er en Scene af Msket
og Messias, som er under Pressen sukkende. Mal den af til jeg
kommer ind først i April. Det er Jorden i dens Tohu-Vabohu-
Tilstand. Den er uforlignelig skikket for Oliepenselen. Men der
er smukkere Scener i Poemet (min Ungdoms Klenod). De 2
Væsener ere Phun-Abiriel (en høi, grublende Aand) og Ohebiel,
en Aand besjælet af en mild Tilbøjelighed.

   Min gode Ven
din gode Ven
Henr. W. --

TIL ENGELBREGT HALD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE