HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MARTHE DOROTHEA WOLFF
[Christiania 18. sept. 1828?]
   Jeg beder Dem -- gode, ædle Fru Wolff -- om at give Deres
Datter min indlagte Bog. Hun har ligesaastor Deel i den som
jeg; ja i Alt hvad jeg skriver.

   Jeg vil være Dem meget taknemmelig.
Deres
Henr: Wergeland.

d.V,b.1,s.81   TIL ELISA WOLFF
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE