HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL GERHARD MAGNUS
[Eidsvoll mai? 1828.]
   Vil Du drage Omsorg for Subscriptionslister paa "Him
[mel]
og
Jord", og lade mig vide Subscribenterne, og ligeledes gjem dem
derinde saa skal de ikke tabes.

   Naar Du kommer herop skal Du faa en sær Passage at vide
angaaende mig.

TIL HULDA MALTHE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE