HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

MED "DET FRIGJORTE NORSKE UNIONS- OG
ORLOGS-FLAG" TIL OLE R. A. SANDBERG
[Juli 1844.]
   Doctissimo Medco Nav.li O. Sandberg, olim commilitoni, ob
enarrationem de festu civili in Frederiksværn, occasione vexilli
emancipati eleganter & cum fervore cordis sani & jam Norvagi
factam, --

Henr. Wergeland (fere moriens).

MED "DEN ENGELSKE LODS" TIL DE LA ROQUETTE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE