HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

MED "DE SIDSTE KLOGE" og "BARNEMORDERSKEN"
TIL FREDERIK DUE
Christiania 15 Decbr. 1835.
Høivelbaarne Herr Stassekretær Due.
   Som et ringe Vidnesbyrd om uskrømtet Høiagtelse og For-
bindtlighed tillade Deres Høivelbaarenhed mig herved at over-
sende Dem mine to sidste Arbeider.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

MED "DET FRIGJORTE NORSKE UNIONS- OG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE