HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL KIRKEDEPARTEMENTET

Eidsvoll 25 April 1834.
Til
Det kongelige Departement for Kirke- og Underviisnings-Væsenet.
   Undertegnede giver sig herved den Frihed at foreslaae det
kongelige Kirkedepartement at afkjøbe sig for ti Spd, der ønskes
udbetalte først i næste Maaned, hundrede heftede Exemplarer
af det, som Manuscript, Departementets høje Chef forhen be-
kjendte lille Arbeide "Omrids af Heelhistorien". Jeg troer nemlig,
at de, i Lighed med andre Underviisningsbøger, kunne uddeles
til Almueskolerne.

   I saa Tilfælde hoslægges Forlæggerens Tilstaaelse forat mig
tilkommer 100 Explr. og hospaategnet Anviisning derpaa.

Underdanig
Henr. Wergeland,
Cand. theol.
d.V,b.1,s.430  
MED "AH!" TIL LUDVIG MALTHE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE