HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

Hjerterum 20de Mai 45 Kl. 7 Morgen.
   Kjære Fader! Jeg veed ikke om de 17de og 18de til Tønsager
givne Breve, der melde min Tilbagegang i Helbred ere i dine
Hænder. De ville dog ganske vist komme. Jeg er ikke værre,
men snarere bedre idag (da det Onde i Luften synes at komme
ned) men alligevel gjør jeg nu ikke Regning paa nogen synderlig
lang Livsfrist. Under disse Omstændigheder falde mine raa Kre-
ditorer mig til saameget Besvær, at jeg nødes til at benytte mig
af dit kjærlige Tilbud, som da vil frede mine sidste Dage. Igaar
skrev jeg dog i et lyst Øjeblik mit rimeligviis sidste Digt, kanskee
ogsaa det delikateste eller hvad jeg skal kalde det.

d.V,b.1,s.417      Af Samlingen af mine Digte bør udsondres som en egen Sam-
ling alle mine Viser, med hvis Indsamling jeg har været beskjæf-
tiget, men kun faaet faa ind.

   Kan jeg vente Hjælpen med Omgaaende? Eller om Du sendte
Expresse ind efter Spillet og Büsten?

   Det kjærligste og taknemligste Levvel, elskede Fader! Dog er
dette ikke det sidste Brev fra

Henrik.TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE