HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

13?
[ 14]
Mai 45 (Onsd. Morgen).

   Kjære Fader! Jeg synes, Du bør antage Tbgs Propos, da Du
vil have Fornøjelse af Instrumentet for de 5 Spd. En tydelig
Forklaring om Optrækning & c. skal jeg sørge for medfølger. Men
nu Optransporten? Paa de stenede Veje maa det fordærves. Det
bør bæres, og mon ikke samme Karl kunde bære Büsten, nemlig
Spillet enten paa Ryggen i en Sæk (bedst) eller under Armen
og Büsten i Haanden. For 4 Mark gjør En dette. Feilbergs
Pakke har jeg intet Raad med. Han maa selv sørge for Sligt.
Jeg boer allerubekvemst til at besørge det. Lithografierne ere
hos Oscar; de kom til mig midt i Flytningen. Ogsaa de lader
sig ikke forsende med almindelig Leilighed.

   Ved Versene om M. S. cacherer jeg, at jeg bruger hende.
Det gjælder Tugthuset. Imidlertid siger hun, at selve Excel. har
bedet hende gaae til mig.

   Mit Huus med Udhuus og Stakit er taxeret efter mit eget Op-
givende af dets Kostende for 900 Spd. Min kjærligste Tak for
dit gode Tilbud; men kun i yderste Nød vil jeg atter falde dig
til Byrde. Kontant er til Dato udbetalt 590 Spd. Hos Tønsberg
har jeg tilgode 290 880. Men Sagen er han kan ei præstere
Alt paa eengang. Imorgen faaer jeg dog 60 Spd. ( 60 Schnei-
dere im Hölle)

Henrik.

   P. S. Huset er som Trehuus nok noget lydt; men der er da
Politi i Huset. Jeg har 2 Spilrum; det ene indrettet virkelig med
specielt Hensyn. Jeg troer Du just vilde trives her.

d.V,b.1,s.413      (NB. C. P. Conchæ in Andelven juxta pontem Baarlidaliensem
inquiri debent, annon margiritiferæ sint. Interdum margaritæ
40 -- 50 thalerum pretii in patria nostra reperiuntur).TIL EIDSVOLL FORMANDSKAP
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE