HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL CHRISTIAN TØNSBERG

Hjerterum 1 Mai 45.
   Jeg befinder mig atter hjemme, min Ven! og her bedre --
naar jeg ikke tager Hensyn til Pengeforlegenheden, som for-
følger mig overalt, skjøndt ikke længer end til Grotteporten.

   Da Du har ønsket, at jeg skulde henvende mig først til Dig
med literære Handeler, saa anbyder jeg dig for 8 Spd. 100 Explr
af "Indlæg i Jødesagen" (Bogladeprisen 48 Sk.). Med denne
Billet til Dig sendes ogsaa i et andet Anliggende Brev til Feil-
berg, hvori han anbydes Oplagets Rest for 10 Spd; men Du skal
have Forkjøbsret for de 8.

   Det er mig særdeles piinligt; men jeg vil ikke kunne undgaae
at anmode Dig om at hjælpe mig med Penge, og det ikke faa.
Imidlertid kan Du dog gjerne derfor tage Musikdaasen i Lommen
og komme op til

Henr. Wergeland.TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE