HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL CHRISTIAN TØNSBERG

Grotten 8/4 45.
Gode Ven!
   En Timestid før Modtagelsen af dette Brev, havde en For-
legenhed, jeg for min Sundheds Skyld ikke kan udholde længer,
tvunget mig til at tilskrive Enkekassen, at jeg ingen anden Red-
ning saae, end at udbede mig Sparebankbogen, om Administra-
tionen ikke kunde laane mig de 200 Spd, den lyder paa. Min
Police i Londoner-Assurance-Selskabet sikkrede ellers Enke-
kassen Pantet i Bygningen.

   Dette maa jeg melde Dig. Jeg er paa det skjændigste be-
draget af min Bygmester, og slipper ikke med 600 Spd. istedet-
for 450.

Din
Henr. Wergeland.TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE