HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL WILHELM LASSEN

Grotten, 2 April 1845.
Hr. Cand. jur. Alb. Lassen!
   Der kommer et Par Damer fra Hoffet op til os Kl. 5, samt
Pastorerne Studach og Montz, og blive der til Kl. 7. Vil De,
Nobleman, underholde dem og Deres syge Ven med at lade
høre den Valdersens Kjærlighedsvise? Jeg negter ikke jeg har
aabnet Perspektivet for Gjæsterne til Muligheden af ved et gjen-
taget Besøg at faa høre en norsk Vise til den smukke Harpe,
de havde opdaget -- idet jeg nemlig fortalte om Deres Godhed
mod mig, at komme til ubestemte Tider som et Aandebesøg for
da at spille mig op til Poesie.

Deres
Henr. Wergeland.TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE