HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

3 Marts 45.
   Kjære Fader! Status in quo. Ringen har jeg ikke paa Finge-
ren; dertil er den for brillant med sine over 50 Diamanter.

   Jeg sender hermed noget Haugefrø, som jeg beder dig uddele
mellem Huusmænd i Eidsvold, saaledes at hver faaer ligemange
Smaapakker omtrent. Imidlertid taale Portionerne godt at halveres,
saaledes at enten Laura overtog dette nyttige Arbeide med en
Theskee. Gulerodfrø og en trykt Anviisning skal følge. De der
der
skulle betænkes først ere Præstbak, Linkerud og Frauerud
samt Østerud Huusmændene, item Hønsebidmanden og hvilke
Huusmænd, Du vil. Guldværkspladsene ere gjennem Thorsten
Tønsager tilsendte 10 hele Portioner, og Holsmanden har faaet
1do. "Res parvis crescunt." Det er Mottoet eller Valgsproget for
det af mig stiftede "Kaal- og Rot-Selskab." Mere om et Par
Dage. Tilgiv Papiret.

Din
Henrik.TIL NILS DAHL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE