HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

[Utdrag ved brev-mottageren.]
[Christiania oktbr. -- desbr. 1834.]
   Jeg driver med Klem paa Botaniken og læser intet andet end
hvad der anrører Medicinen, mit Nødanker, som jeg faaer kaste
ud, om slemt Vejr tiltager. Gid der saa om et Par Aar brød ud
en Krig mellem Frankrig og Østen, saa kunde jeg maaskee faae
studere Chirurgien i Hôtel Dieu. Til min nye metier behøver
jeg et chirurgisk Bestik.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE