HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

[Utdrag ved brev-mottageren.]
[Eidsvoll 17. juli 1834.]
   I Forgaars var Prof: Esmarck her med sin Søn, for at under-
søge min Sundhedskilde. Han erklærede, at han kun een Gang
her tillands har fundet nogen saa fortrinlig, og at den er af
samme Qvalitet, som Porla i Sverrig, hvorom den berømte Berze-
lius har skrevet. Den indeholder meget Jern, do. Hydroteonsyre,
giver med Blysukker et endnu uundersøgt Præcipitat, ubetydeligt
Kalk (noget ondt, som dog opvejes ved en anden Ingrediens)
samt Svovel.TIL LUDVIG DAA
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE