HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL CARL F. RIDDERSTAD

2 April 1834.
   Intet hører jeg fra Dig, -- ædle Ven Ridderstad! -- Intet. Jeg
veed ikke om Morgenbladene med Recensionen ere Dig tilhænde-
komne; ikke om min Norges Historie. Er det fordi jeg endnu
ei har sendt dig hvad jeg længe har lovet, fra Boghandleren?
Nu! han har holdt mig med gode Ord; men denne Dag dette
afgaaer, skal jeg atter sende ham en Maning. Han fortalte mig,
at efter min Anmeldelse afgik endeel Exemplarer af Behold-
ningen. Jeg venter, jeg kræver din Mening om Recensionen.
Resten af dette Papir vil jeg bruge til at afskrive et Afskedsqvad
til Polakkerne her, med hvilket sendtes dem et Gevær med
Sølvplade paa, hvorpaa Ordene: "End er Polen ei forloren."
Sæt det ind i et svensk Blad.

Din
Henr. Wergeland.TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE