HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL LUDVIG DAA

Eidsvoll Pgd. 1 April 34.
   Kjære Ven! Tak for Din Trofastheds Prøve i Underretningen om
Amanuensisposten. Med dette følger Ansøgningen -- levert til Prof.
Lundh, til hvem jeg beder dig at gaae saa snart du kan forat høre
om den er i sin Orden eller om den skal omformes til anden
Autoritet end Collegiet og da paa medsendte stemplede Papiir.
Isaatilfælde haaber jeg Du skriver den om efter Lundhs Anviis-
ning og besørger den ind til Collegiet. Hvem sidder i Colle-
giet? Hvem er det du boer hos? Har du hørt fra Latham? Jeg
d.V,b.1,s.167   frygter det Værste. Det har stormet umaadeligt i Vaar eller ved
den Tid. Jeg melder ham ellers at jeg vil reise over og be-
søge ham. Blot det træffer ham. Det kan kun kaldes et Forsøg
at skrive ham til. Jeg har skrevet til Lundh at du kommer.
Dette er indilagt hs Brev. Paa Mandag falder min Dom. Jeg
maa bort fra disse Thingstude, som jeg hader saaledes at mine
Øine synke ind i Hovedet.
Din
Henr. Wergeland.

TIL GREGERS F. LUNDH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE