HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GERHARD MAGNUS

[Juni 1832.]
   Herved meldes Deres Velbaarenhed, at jeg for min Person har
erholdt 14de H: af Mdsk.

Underdanigst
Deres Velbaarenheds allerærbødigste
Henr. W --

   P. S: Ianledning af D: h: Vbhds Bryllup ønskes allerærbødigst:


           "Far i Mag! Far i Mag!!
           Nyd længe, og nyd med Behag
                 og Smag!!"

TIL GREGERS F. LUNDH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE