HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GERHARD MAGNUS

[Eidsvoll november 1829.]
   Tak for det venskabelige Brev -- herindi følger Camillas for
din Artighed,


           som over Skrævet fast til Hjertet naaer;
           ja gjør, at hun og alle vi
           den hele Dag, med nyt Behag maa kige i
           den deilige Væv, saa vaarskjøn og frii
                 (à la Gobelin)
                 den Penelope slaaer.

   Ellers er jeg attonitus over Statsr. Vogt, hvis saa skulde være
sandt? Er Manden gal? Dog langtfra at være bange for noget
Saadant; men -- er det saa -- da hænger det godt sammen med
den alexandrinske Plan at bringe Fakler i Gemytterne.

   Jeg arbeider nu horrendum -- beder at levere Indlagte til Bull
-- beder at hilse kjære Baade.
d.V,b.1,s.102  

           Bed Odén at fare i Mag
                      (Vedøe gier jeg en god Dag)
           [ -- -- -- -- -- -- -- ]

   Levvel! Det vil være mig den største Fornøjelse at høre fra
dig. Den 17 Dec. kommer jeg ind.

Din oprigtigste
Henr. W --

   Harald er saa tvær -- bed da Jens om han vil gjøre mig den
Tjeneste selv at bringe Indlagte til Bogb: Johansen. Bliver det
borte kan det ei af mig erstattes.

TIL MAURITS HANSEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE