HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GABRIEL H. KROHG

Eidsvold Præstegaard 14 April 1829.
   Det var ikke Meningen -- min kjære Ven! at benytte dit Ar-
beide, hvis du var saa god at ville udføre min Idee videre, til
Lithographeren, men Sortkridtstykket, naar du først havde brugt
det. Hvis du ikke er færdig med det, saa siig til [ -- -- ], at du be-
holder det med min Tilladelse; men du behøver vel neppe mere
end et Øjekast derpaa, saa Forlæggeren vel kan faae styre sin
Lyst derpaa. Jeg glæder mig inderlig til at see din Composition;
men læg mere til, for Exempel, da du har Farver, som Sorte-
kridtet mangler, saa fremstil Athmosphærens Oprør endnu vildere,
for Exempel: Torden og Lyn, hist en Regnskuur, her en Regnbue
brudt. Om 7 (syv) Dage taler jeg med Dig.

Din
Henrik Wergeland.

d.V,b.1,s.99   Postscriptum.    Da jeg skrev sidst til dig, var det det 7de Brev. Se her en
Liste paa mine Forretninger:


           Æde og drikke og hvile paa Sophaen.
           Cytheream colere.
           En Proces.
           Examen, hvortil petitum er indleveret.
           Msket og Messias at producere.
                 do.      do.      at corrigere.
           Lyriske Digte at corrigere.
           Aviser --TIL ESAIAS TEGNÉR
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE