HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GERHARD MAGNUS

E
[idsvol]
P
[restegård]
4 April 29.           Lige Titler og Rang vi have min Ven
                      (Du har en Blyant og jeg har en Pen)
           Lige Fordeel vi have min Gert
           (du er hos Ev'er: jeg paa Seraphconcert)
           Heri du vinder af Lykketræf
           forud for mig dog et f,
           da Du er amicus & fautor,
           jeg kun amicus & autor

Din
Henr. Wergeland.           I Navn og Meer jeg stræber Dig
           at blie saa liig, saa liig saa liig,
           at Verden raaber: ei! en Gaade er dog dette!
           Hvem er af disse adoptert? Hvem er den Rette!
           Hvem er af disse sande Magnus?
           Hvem aries? Hvem agnus?TIL GABRIEL H. KROHG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE