HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL WILHELM SISSENER

[Eidsvoll 23. mai 1828.]
Epistel.

           Jeg hører Herr Major! at De min Far har kaldt
           lidt hen til Dem, og ham --
um Sie zu revangiere
beym Zunge nicht beym Hand und Zahn wie wilde Thieren --
en Hob Geschichten der om mig, hans Søn, fortalt.
           En slig Maneer kan synes lumpen
           -- hvis Fridrik gjorde Sligt, saa fik han Klaps paa Rumpen -- .
           Men -- da de er saa stor
           og dertil en Major
           og Ridder -- som jeg troer --
           hos hvem l'honneur skal være Rettesnor,
           saa takker jeg Dem for at De mig venligst sparte
           for med Geschichterne min Fader selv opvarte;
          
d.V,b.1,s.51              og -- permettez moi -- jeg underdanigst mener,
           og dertil Dem med Fuldmagt nu forlener,
           (uindskrænket
           ej af Sandhed utilbørlig lænket) --
           til at sige Alt om Herr Majorens
                                   Tjener
Henr. Wergeland.TIL GERHARD MAGNUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE