HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GERHARD MAGNUS

Eidsvold 20 Mai 1828.
Epistel.

           Veni til Pindse kjæreste Ven!
           tag med Dig hvem som Dig lyster herhen!
           Vide det gamle Venskab -- Hjertets Pynt
           om det end vajer, som Birken, lysegrønt!
           Vise din Ven, der sidder um zu kukeluren
                 midt i Naturen!           Hvis ei min Musa -- som nu -- var splendid,
           og rystede duggede Blomster paa min Tid,
                 jog Morgen paa Morgen
                 og farvede Sorgen:
          
d.V,b.1,s.50              saa vilde Du Magne! naar du kom herhid
           i Aspen see mig hænge som Absalon fast
                 og, stiv som en Pinde
                 for Vindene slingre
           -- men ikke i Haaret, men heller i Bast.


           Men nu Gudskelov! jeg troer Du vil mig finde
           med Piben i Munden og lortede Fingre,
           drivende, under en bredskygget Hat
                  -- i Leeg med en Kat --
           rundt Solvæggen ledig og dog ikke ledig.           -- Kom, kom Magne -- kom
                 i Gaarden er Rum
                 og Flasken er ei tom,
           kom kom og kjed Dig!
           kom kom og glæd mig!
                       og saa vend om!

Din
Henr. Wergeland.TIL WILHELM SISSENER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE