HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL VEDASTINE MALTHE

[26. august 1827.]
   Jeg vover at bede Dem, ædle Fru Malthe! om, dersom Deres
bedre Skjønnende Intet skulde have derimod, at overlevere Deres
gode Datter Indlagte.

   Jeg beder Dem tillige undskylde mig for Dem Selv, for det,
vist uordentlige, Brev, jeg et Par Dage efter det tungeste af alle
Uheld, var saa frie at sende Dem, og hvori jeg bad Dem ingen
Uvillie, intet Nag nære mod mig.

   Jeg nærer det Haab at Deres eget og Døttres gode Hjerter
har tilstaaet mig idetmindste en Deel af min Bøn. Jeg vil ud-
sone min Forseelse.

Med den inderligste Ærbødighed og
varmeste Hengivenhed
Henrik Wergeland.
d.V,b.1,s.14  
TIL HULDA MALTHE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE