HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GERHARD MAGNUS

E -- 8 Apr:
[1827.]

   Gode Magnus! Skriv mig dog engang til. Har Du af Prælimi-
narist Kyhn for 1/4 Aar faaet et Brev? Svar mig herpaa! Jeg
vil, da jeg har særdeles Hast, blot bede Dig have mig i ven-
skabelig Erindring, og, om Du kan, at laane mig hvad Du har,
el. kan faae af Hjelms Philosophie.

   Besøg mig i Pintseferierne.
Din oprigtige Ven
Henr. Wergeland.

   P.S. Hils Rubach og Fougstad. Tilgiv mit stygge Brev, en Af-
fødning af Hastværk og gammel Sluddervorrenhed.TIL VEDASTINE MALTHE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE