HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL CAMILLA WERGELAND

Eidsvold 9 Jan. 1827.
Kjære Søster Camilla!
   Jeg skriver her fra Hjemmet et Par Ord til Dig, hvorhen jeg
kom iforgaars først, efter en temmelig kjedsommelig Juul i Chri-
stiania.

   Hos Auberts var jeg blot 2 Gange, og var da engang Tilskuer
ved en Comedie (Alpehyrden af Balth. Bang). Alle Auberts
Børn, undtagen Frantz, Jacobine og Julie, alle Vibes og Jette
og Mad. Glükstad opførte ret godt. Chr. Glükstad var Souffleur.

   Andreas Vibe er bleven Ridder af den russiske St. Annaorden
tilligemed et Par andre norske Officerer, fordi han var med paa
Expeditionen til Finmarken.

d.V,b.1,s.7      Jeg kan hilse dig meget fra Graapiis. Han ligger og snorker
paa Commoden, mens jeg skriver dette. Han trives særdeles vel,
og jeg har klippet et lidet Mærke i hans lodne Hale forat kjende
ham, naar han lusker over Gaarden (hvilket dog skeer sjeldent,
formodentlig formedelst Kulden, der gjør Kakkelovnen saa sær-
deles tiltrækkende).

   Graapiis med paaholden Pen. NB. Dette er et facsimile af
Piis's Pote.

   Jeg var hjemme lige til 10 Sept., men har saa været i Chri-
stiania siden.

   Lad mig see, Du som en rask norsk Gjente beholder dit Mod,
er flink etc.

   Her er alt Gudskelov vel. Du skal holde mere af Norden-
vinden end af alle andre Vinde, fordi den kommer fra Norge,
og af et Grantræ, om du seer noget, mere end af andre Træer!

   Et lyksaligt Nytaar ønskes dig af din stedse kjerlige, ømme
Broder

Henrik.

   P.S. Hils mine danske Fættere.


TIL GERHARD MAGNUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE