HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

[Christiania april 1825?]
Gode Fader
   Til Pintse haaber jeg at komme hjem;
nunc mihi magis enim
litteris (duris atque amaris) vacandum quam parentes dulcissimos
visendum est.

   Min Oncle er sommetider hos mig og da politicerer vi en
Timestid og taler om dig. Efter hvad han siger, saa ønsker jeg


           Min ædle Fader! Du hvis Pen
           Frimodig tolkede for Norge
           Dets største Savn: til Klippeborge
           Hvis Mnemosyne kaldte hen
           De skjønne Muser: Du som maled'
           Med stærke Træk, et blodigt Slaverie,
           Og viste, da du saadan taled,
           At Normænd efter Secler først var' frie,
           Da Lænken brast, som over Havet bandt
           -- Da mørke Taage (semper spero) svandt!
           Du, som paa Altret ædel lagde,
           Selv fattig ned din Hædersløn,
           Genie og Kundskab dig tilbragde
           (Bevidsthed altid meer end Guldet sagde)
           -- Din skjønne Daad, den føler dybt din Søn! --
           Men -- skjøndt din Datter Mnemosyne skal
           Med evig Laure krandse vist din Tinde:
           Saa Pennen grib! Dit Norge fordrer meer!
Da evig Norge hædre skal dit Minde!

   Saa ere mine og din Broders Tanker.
-- Coute qu'il coute --
nullum pretium nimis, tanto præmio arridente! Sic censeo.

d.V,b.1,s.6      Nu Pengesagerne:
   Skrædderregningen følger med qvittert: jeg har tilgode 1 og
8 Skil. da han ei havde Smaapenge. -- Frøet koster 1 Sp. 1 -- 12
og Aspargesfrøet, da Rødder ei ere at bekomme, 1 Mark. Pode-
qvistene kunde jeg ei faae hos Gartneren; men kanskee paa
Tøjen, hvor jeg ei kunde komme formedelst slet Føre og knap
Tid; men snarest muligt skal jeg sende dem. -- Manuscripterne
vare ei afsatte -- Forordningerne følge med samt Bogen Robin-
son som koster 1 Spec, tilligemed Forklaringerne à 1 Spec og
2 Mark.

   Af Guttene fik jeg 6 1/2 Specie, hvoraf altsaa 1 1/2 til Frøe
                        1 -- 48 til Forklaring
                        1 -- - Robinson
                        3 -- 4 -- 12
            Gjenleveret dem 2 -- 12
                   Ditto -- 1/2 Spec.
            Summa Summarum 6 1/2 Spec.

   Jeg fik ligeledes af Pengene til Logie 2 Spec: for meget, da jeg
blot skyldte 10 for Marts, hvilke jeg gav Guttene, da de vare
komne til kort. -- Jeg har alt fortjent og faaet 5 1/2 Spec for
Privatlæsning. --

   Hils alle gode Fader fra din flittige Søn
Henrik.

TIL CAMILLA WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE