HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[EPIGRAM MOT FYLLA]
3. juni 1845.           V
æk med Fylla,
           Boka, men ikke Flaska paa Hylla.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE