HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

GRUNDSÆTNINGER

(Anbefales Manden, der var ude og haltede i Morgenbladet
af 15de November i Anledning af Jødesagen).

Morgenbladet 18. nov. 1844.

   1) Gjennem Hjertets Rosenlund og Følelsens yndige Dale
gaar den beneste og veneste Vei til Sandheden.

   2) Hjertets Røst er Guds Røst. Den bør derfor være vor
Religion.

d.III,b.3,s.636      3) Hjertet er en Æolsharpe, der aldrig giver falske Toner,
hvordan Vinden end falder, medens Fornuften ofte er en falsk
Trompet, hvortil Satan sætter sine skidne Læber.

   4) Religionen over Politiken! Følg dens Bud! Vær som anger-
løs og giv Politiken til Fanden! Han sørger nok for Sine.

   5) Den oplyste og liberale Normand bør i Tænkemaade ikke
være forskjellig fra den oplyste og liberale Europæer.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE