HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

"JØDINDEN"
Morgenbladet 4. sept. 1844.

   Da der senere er sprungen ud flere blomstrende Tornekviste,
nemlig 11 istedetfor de belovede 7, er det bleven nødvendigt at
forandre Subskriptionsprisen fra 18 &bmskilling; til 30 &bmskilling; og uden nedsat
Priis, om man tegner sig for flere Exemplarer. DHrr., der have
tegnet sig paa de to offentlige Lister, behage at udstryge sine
Navne igjen, om de ikke ville overtage Forhøielsen. Venner af
Musen som Tolerancens Præstinde anmodes om at samle Sub-
skribenter, og de Redaktioner, som velvilligen have annonceret
dette Foretagende, om at gjøre deres Publikum opmærksomt paa
denne Bekjendtgjørelse.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE