HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

ZOBOLAMS UDENLANDS-REISE
Drammens Adresse 15. aug. 1844.Beslutningen.

Zobolam.           Til London vil jeg og Paris.
                 Det er en lystig Vei.
           Jeg leve vil paa Ungkarlsviis.
                 Man der mig kjender ei.           Nu ligger Han, jeg har forfulgt,
                 og døer -- O Tak og Lov!
           Jeg heller, bag Gardinet dulgt,
                 ham stak imens han sov.           Jeg levt har af hans Ungdomsliv,
                 det sugt som en Orange.
           Nu, England, mig en Pige giv!
                 og Viin dertil, la France!Sovekammer-Nagene.           Han borte er; men end ei mæt
                 for al hans Grusomhed,
           vi har os paa hans Hjerte ædt.
                 Derfor, forfølg! afsted!           Lad gaa, om alt han er ombord,
                 og midtpaa Kattegat,
           han har hos os, før han veed et Ord,
                 igjen den første Nat.

d.III,b.3,s.610  

           Matrosen dømmer lidt barduus;
                            og, seer han os, han troer,
           at tyvetusind Flaggermuus
                 kom flyvende ombord.Paa Dampbaaden.

En Dampbaadspassageer.           Kom hid og see -- hvad synes Dem
                 om Passageren hist?
           Jeg fik en Ahnelse, en slem,
                 saa klar, som var det vist.Anden Dampbaadspassageer.           Kun en Barett, en svævende,
                 en blodrød Hanefjer --
           og Lucifer lyslevende
                 jeg i Personen seer.Første Dampbaadspassageer.           Just netop saa min Tanke var,
                 at han, vi har ombord,
           sit rette Hjemsted ikke har
                 herovenpaa vor Jord.           Dog staaer hans Planer vel tilland.
                 Han reiser for Plaseer.
           For "Djævlens Memoirer" han
                 maaskee er Passageer.Dampbaads-Kapitainen.           Nu, Gudskelov, vi kvit ham blev!
                 hans fæle Minespil
           var som om en Usynlig skrev
                 hvad helst han skjule vil.

d.III,b.3,s.611  


London.

Opvarteren i et Londoner-Hotel.1           Oh, Mary dear! oh Mary, hear!
      a Devil in this house
is lodged, and he hunt, I fear
      but after thee, my spouse.

Opvarterens Kone.2           This skeleton! this scare-crow!
      Oh, John! I laugh to you.
I think, the traveler above
      is the wandering Jew.

Redacteuren af "the Satirist".2           Now have I found -- o, happy chase!
      for "Satirist", by you
the Devil's own terrible face,
      at least the copy true.           With your permission, Sir, I cut
      you on the spot in wood,
and round the shoulders then I put
      a mantelet of blood.

d.III,b.3,s.612  

Zobolam.           Jeg mener før, Hr. Satirist,
                            at Fanden staaer i ham.
           Mit Navn er James Zobolam,
                 en gammel dansk Jurist.Redacteuren.3           Oh, "Zobolam"? Oh, Demon's name!
      not of a mother made!
It christian ears entire can lame,
      its owner no have shade.Zobolam.           Afsted fra Grobianers Land!
                 Jeg Frankrig før vil troe.Redacteuren.4           No more than Cain flie you can:
                 your front is stampled so.Paris.

Zobolam.           Hvem maa ei i Paris forgaae
                 i denne brouillon?
           Her kan jeg da lidt Ro vel faae,
                 Champagne op, garçon!           Paastedet skjær' jeg Dem i Træ,
                 hvis, Sir, De mig tillod.
           Rundt Skuldrene jeg lægger saa
                 en Mantel udaf Blod.

d.III,b.3,s.613  

Opvarterinden i et Pariser-Hotel.5           Ah, Louison! de l'Etranger,
      que penses-tu, m'amie?
Il dort sans paupieres fermer,
      ils rampent ses sourcis.Anden Opvarterinde.6           Je pense, qu'il est un homme mèchant,
      qui fuit soi-même.
Ses yeux ils semblent deux serpens.
      Sa bouche est une blasphème.Directeuren for Operaen.7           Pardon! Mais nous demain donnons
      "La fiancée du chasseur".
Mille francs, Monsieur, pour votre personne
      comme Samiel par deux heures!

d.III,b.3,s.614  
En Udgiver af tydske Værker.8           A l'edition du "Faust", garnie
      avec beaucoup d'emblèmes,
donnèz Vous votre physiognomie
      pour le Mefisto même!Victor Hugo.9           Je cherche pour mon nouvel roman,
      Monsieur, le crime caché;
De votre vie l'auteur d'"Han"
      vous prie: o racontez!En Maler.10           Je peint le paradis à present;
      mais Satan, le noir,
pas plus en forme d'un serpent
      apréz de vous voir.Zobolam.           Nu maatte Fanden reise meer,
                 naar man er kjendt saa vel,
           naar man i eget Aasyn bær
                 i Verden om sig Selv!

1  tilbakeOpvarteren i et Londoner-Hotel.
O kjære Mary! Mary, hør!
      En Satan kommen er.
Jeg frygter, at kun Jagt han gjør
      paa dig, min Hustru kjær.
2  tilbakeOpvarterens Kone.
Slig Beenrad! Skræk for Fugles Flok!
      O John, nu lee jeg maa.
Jerusalems Skomager nok
      er Manden ovenpaa.
3  tilbakeOh, "Zobolam"? dæmonisk Navn!
      ei af en Moder skabt.
Det lamslaaer christne Øren; hvo
      det bær' har Skyggen tabt.
4  tilbakeEi meer end Cain De flygte kan.
      Jer Pande stemplet er.
5  tilbakeOpvarterinden i et Pariser-Hotel.
Hvad tænker om den Fremmede,
      Louise, du hos dig?
Med aabne Øine sover han,
      hans Bryn de orme sig.
6  tilbakeAnden Opvarterinde.
Han er paa Flugten for sig selv,
      jeg troer en Skurk saa slem.
Hans Øine ligne Slanger to,
      hans Mund er en Blasfem.
7  tilbakeDirecteuren for Operaen.
Pardon! Men "Jægerbruden" vi
      skal gi'e imorgenkvel.
Et tusind Francs for Timer to
      af Dem som Samiel!
8  tilbakeEn Udgiver af tydske Værker.
Til "Fausts" Udgave, smykket med
      Emblemer rigeligt,
Monsieur, til Mefistofeles
      skjænk Bogen jert Gesicht!
9  tilbakeVictor Hugo.
Fordækte Udaad støver op
      jeg til min ny Roman.
Fortæl af Deres Liv da, be'er
      Forfatteren af "Han".
10  tilbakeEn Maler.
Jeg maler Paradiset just;
      men Satan meer ei maa
fremstilles i en Slanges Form
      alt siden Dem jeg saae.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE