HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.606  
NOTICER OM NORSKE FORFATTERE, DER HAVE
LEVET EFTER l814
Lillehammers Tilskuer 2. aug. 1844.

[Notisene stemmer i alt vesentlig med oplysninger om "Forfatterne" i
Wergelands og Wessel-Bergs "L├Žsebog", se IV, 5, s. 409 ff.; men i Lille-
hammer Tilskuer er bare forfattere efter 1814 medtatt.]  
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE