HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 23DE FEBRUAR
Lillehammers Tilskuer 27. febr. 1844.

   Det er ikke mange Dage siden man hørte Heste af og til, med
og uden Læs af Kornvarer, Steen o. s. v., vare sjunkne og om-
komne i Isen, og nu have vi alt paa fjerde Døgn en Kulde, der
igaarmorges steg til 21° R.
   -- Der berettes, at et Forslag til en Bevilling af omtrent
400,000 Spd. til en Kanal mellem Øieren og Christiania, i Ret-
ningen ad Strømmen, vil af Regjeringen blive fremsat paa næste
Storthing. Summen vil ganske vist ogsaa for Oplandenes Ved-
kommende være vel anvendt og indrente sig; men om Bevilg-
ningen kan passere til et saadant -- skjønt før til 2 Millioner
kalkuleret -- Beløb uden Landskattens Gjenpaalæggelse er vel
et Spørgsmaal. Maaske lod et indenlandsk Laan sig optage. De
rige Trælasthandlere i Christiania ere høilig interesserede i
Foretagendet og i Bergen og Trondhjem mangler det ikke paa
Penge, som ligge roligere end de burde.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE