HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 12TE JANUAR
Lillehammers Tilskuer 19. jan. 1844.

   Boghandlerne Guldberg & Dzwonkowski have atter gjort et
dygtigt Tilbagetrin udaf deres hidtil havte Virksomhed ved nu
at afhænde deres betydelige Bogtrykkeri for 4500 Spd. til Hr.
Faktor Fabricius. Skillingmagazinet og deres øvrige Forlags-
artikler vedblive dog at udgaa fra Officinet.
   -- Da Jernværkseier Aall har den Forpligtelse til ovennævnte
Boghandlere, ikke at udgive nogen Snorre Sturlesen før Op-
laget af den store Udgave er udsolgt, har denne uegennyttige
Literator nu opkjøbt Oplaget forat kunne faa frie Hænder til at
udgive en Godtkjøbsudgave af dette Nationalværk. Kan man
da, naar han har udført denne patriotiske Plan, maaske haabe
at finde Snorre overalt i den norske Bondes Huus?

   -- Vi have Sne, skjønt ikke megen, maadelig Kulde og godt
Føre.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE