HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 26DE NOVEMBER
Lillehammers Tilskuer 1. des. 1843.

   Alle vore Blade ere opfyldte med Beretninger om det stor-
mende Møde i Repræsentantskabet angaaende Borgermester
Brettevilles Forslag om Ansættelsen af en lønnet Fattigforstan-
der. Sagens Hovedmodstander var, som almindeligviis hvor Lys
og Mørke strider, Stadshauptmand Ytteborg og hans Organ Sned-
kermester Nickelsen, mellem hvem og Borgermesteren det endog
kom til Ukvemsord. Denne Sag har ellers givet Anledning til
Oplysningen af det forbausende Faktum, at Arbeidsanstalten
har i 2 Aar under Vasaridder Ytteborgs Bestyrelse uden fast
Løn kostet Byen omtrent 5000 Spd. mere end under den nær-
værende fast ansatte Hr. Østhagen, og det med et større Antal
Tvangslemmer i den sidste Tid. Hertil bør ogsaa lægges et Par
Tusind Daler Fattigskat, som Y. har været fri for formedelst
sin fortjenstfulde Bestyrelse af Anstalten.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE