HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 7DE NOVEMBER
Lillehammers Tilskuer 17. nov. 1843.

   Igaaraftes opførtes for propfuldt Huus af Studenter og Damer
paa det dramatiske Selskabs Theater af Medlemmer af Stu-
dentersamfundet Oehlenschlägers Palnatoke, hvorpaa efter Slut-
d.III,b.3,s.563   ningen nedenstaaende Sang blev afsjungen. Ved det sidste Vers
til Damerne gik Teppet op og de Spillende, endnu i sine
Kjæmpedragter, toge nu Anførselen i Sangen:
   [Her følger en sang "Nu Oldtids Drapa er til Ende", diktet for anled-
ningen.]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE