HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 17DE SEPTEMBER
Lillehammers Tilskuer 26. sept. 1843.

   Iaften gives paa Karenslyst et Vauxhall med glimrende Illu-
mination, Veddeløb, Transparenter, Fyrværkeri o. s. v.; men i
Annoncen staar, at Publikum maa være belavet paa med denne
eller endnu en Gang, at se Stedet for stedse lukket og forladt.
Mærkværdigere er det dog, at det kjøbenhavnske Tivoli, der er
indrettet omtrent i samme, men dog en større, Stiil, hvoraf der
gjordes saameget Væsen i alle Blade, ja endog berettedes, at
Indtægten i de første Uger havde været 20,000 Rbd., ogsaa synes
at have kulmineret, om end ei saa sørgelig udspillet som vort.
Fælles Skibbrud er behageligt, siges der jo? og noget saadant
synes virkelig at forestaa Kjøbenhavns Karenslyst efter følgende
Beretning i Kjøbenhavnsposten:
   [Her følger beretningen, som slutter med å nevne "at den simple Tarve-
lighed i Valget af Fornøielserne, der stedse har været karakteristisk for den
kjøbenhavnske Middelstand, hævder sin gamle Ret". Korrespondenten
legger til:]

   Gid vi Christianiabeboere kunde her sige med Chilian: ligesaa
hos Os! Men nei! hos Os er Fornøielsessygen udenfor Husene
tiltaget forfærdelig. Paa ikke mindre end tre offentlige Steder
foruden paa Karenslyst, der nu skal feire sin egen Liigfærd, er
d.III,b.3,s.557   der annonceret Fyrværkeri m. m. til iaften. Paa Bade- og
Skjænkestedet Forsøget ude ved Opslo skal endogsaa en illu-
mineret "kronraget Munk" stige tilveirs. I gamle Dage lode
ikke Munkene i Opslo drive saaledes Gjæk med sig.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE