HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

JANE!
Morgenbladet 5. mai 1843.           H
vi blev Du ei Statsraad lig'saa gjerne
           Med Uniform og Baand og Stjerne,
          
d.III,b.3,s.549              Da kunde Du vel hjulpet dog
           Vor lille Ven fra store Bog.
           I Dit Sted Andreas kunde staa og snakke
           Paa Kathedret og i Salonen Folk tilrakke.
           Du kunde derhos hjælpe Nella af og til;
           Thi Du er nedladen, god og snil.
           Tænk herpaa Jan! jeg sagde Dig saa tidt
           Din Beskedenhed Du driver alt for vidt.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE