HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

TIBI CONDOLEO, ALMA MATER ACADEMIA!
Morgenbladet 2. mai 1843.           T
røst Dig! Det kunde gaa't Dig værre end det gik.
           Det stolte Throndelag til Drot en Hund jo fik?
           Filosofien nu vil førstens ret florere,
           Thi, da den Filosof, Du fik, nok la'er det være,
           Din Skam vil søge Trøst i at filosofere!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE