HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

SUBSKRIPTION
Den Constitutionelle 28. okt. 1842.

   Saafremt et tilstrækkeligt Antal Subskribenter tegne sig
inden Udgangen af October, agter Undertegnede, i Form af en
Nytaarsgave, at udgive enten et større poetisk Arbeide (Vene-
tianerne) eller en Samling af mindre Poesier i bunden og ubun-
den Stiil. Prisen vil blive 72 &bmskilling; pr. Expl. stivt heftet, og med
Guldsnit 84 &bmskilling;. Paa et smukt Udstyr skal intet blive sparet.
Subskribentsamlere erholde paa 9 betalte Expl. 1 frit, paa 15
Expl. 2 osv. i samme Forhold. Saaledes anbefales dette Fore-
tagende til den fædrelandske Skjønlitteraturs Venner, som visse-
ligen ere enige med Undertegnede i at beklage, at Subskription
synes at være det eneste Middel til dog at fremkalde nogle af
dens Frembringelser. Subskription modtages i Byens Boglader.
Paategnede Plader bedes sendte til det Lehmannske Bogtrykkeri.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE