HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.536  
I ANLEDNING AF TRYKFEILEN I IGAARSNUMMERET

(Indsendt.)

Christiania Adresse-Tidende 28. okt. 1842.

   Jasaa mener Du det, Mikkel? Det er saa rimelig, at Du gjet-
ter paa Den, Du veed bedst kjender dine Streger, og som Du
maa have den sletteste Samvittighed imod. Mellem dem hører
ogsaa din publicistiske gode Takt og Respekt for Anonymiteten.
Den har ogsaa bidraget sit til at reducere den Du selv nyder
hos alle retskafne Folk til det lave Standpunkt, hvorpaa den
befinder sig siden man fik Veir i de Beregninger, som stikke
frem under din hule Patriotisme. Det er ellers ikke "Servile,"
der hade og foragte et saadant Væsen, og som see med Mishag
det egennyttige Spil, som lader sig drive med vore Bønder i
og udenfor Storthinget. Men det hører til denne din Politik at
fremstille dem som saadanne. At gjøre det med W. skal ikke
lykkes, skjønt han ikke lægger Dølgsmaal paa hvad han mener
om hint harcellistiske, men ikke destomindre vel anlagte, Sel-
skab. Havde han været der havde han upaatvivlelig ovenpaa
Valstads Forjettelser udbragt en Toast for "Adolf Heimdalen
i Aker" som Storthingsmand og derpaa Bankadministrator.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE