HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

ARGUMENTER I JØDESAGEN

(Indsendt.)

Christiania Adresse-Tidende 12. sept. 1842.

   -- -- De Argumenter -- sit venia verbo! -- hvoraf de 43
Mørkets stabile Kjæmper i Jødesagen betjente sig, vare 1) Tøns-
agers, at han var reist hjemmefra med den urokkelige Mening
at stemme imod; 2) Flors, at Jøderne i Galizien vare nogle saa
paatrængende Slyngler, at man ikke engang kunde have Ro for
dem i Sengen; 3) Dittos om at Negeremancipationen, der havde
noget Parallellartet med nærværende Qvæstion, var en Outreren
af Liberaliteten, som havde ødelagt Jamaika o. s. v.; 4) Uelands,
at man burde bie til næste Thing, da Civillovgivningen samtidig
kunde ordnes, og endelig 5) Klokker Jensens, at man dog vel
d.III,b.3,s.533   var Herre i sit eget Huus, saa man kunde vise bort hvem man
vilde. Om Guddals er det ikke værd at tale. Han troer, at
Jøderne dyrke "Belæter."
   ad 1., da erindrede man ved Sørenssens, Foss's, Rector Holm-
boes, Arups og Castbergs herlige, men altsaa paa Taleren
spildte, Foredrag det gamle Ordsprog om at spandere Perler,
hvor Korn kunde have været godt nok. Ved de Florske beun-
drede man Mandens Jernpande, der med urokkelig Ro bød
Publicums og Thingets Latter Trods. Ved Nr. 4 bemærkede
Holmboe, at man ikke kunde lære at svømme før man havde
været i Vandet, og ved Nr. 5, at om Klokker Jensen slog op
et Bræt paa sit Huus med Paaskrivt: "Her boer Klokker Jensen
i Ringsager, men kom ikke ind!" vilde det Huus neppe faa Navn
af et christeligt og gjæstfrit.

   Voteringslisten, som her nedenfor gjengives, viser ellers paa
det Tydeligste, at det er Lys og Mørke, som med skarp Grændse
har stillet sig imod hinanden.

   For Indstillingen voterede følgende 51: Krohn, Castberg, Hei-
berg, Vogt, Faye, Stabell, Thoresen, Arentz, Hjelm, Gaardbr.
Roll, Herrefosser, Christensen, Svendsen, Lange, Schnitler, N.
Jenssen, Justit. Roll, Lyng, Olsen, Grendahl, Føyn, Finne, Daa,
Toldk. Lange, Schydtz, Assess. Aall, Martens, Rector Holmboe,
Koren, Falsen, Bjørnsen, Lammers, Hoffart, Breien, Foss, Rye,
Sørenssen, Schweigaard, Fouchald, Lippe, Sem, Dahl, Blom,
Arup, Jønsberg, Provst Holmboe, Blix, Riddervold, Sandberg,
Weidemann og Møller. Mod Indstillingen voterede følgende 43:
Midhassel, Nødbek, Bøgvad, Aas, Nøstvig, Kulstad, Aandal,
Røkkum, Holtermann, Holst, Ueland, Løberg, Monsen, Bjelland,
H. P. Jensen, Rygh, Antzjøn, Hansen, Sæther, Soelberg, Tøns-
ager, Valstad, Erlandsen, Fuhr, Svanø, Guddal, Frettem, Borge,
Hammer, Aga, Fougner, Hoen, Flor, L. Jensen, Lützow, Svenke-
rud, Hemb, Otterbech og Laane.

   Forslaget blev ellers i Løverdagsaften fremsat paany, under-
tegnet eller vedtaget af henved 50 af Thingets mest udmærkede
Medlemmer. Ça ira! det vil gaae.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE