HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[EPIGRAM OM "GRANSKEREN"]

(Indsendt.)

Christiania Adresse-Tidende 28. juli 1842.

   I Anledning af det stinkende, i ethvert andet Blad uigjen-
givelige Udtryk i Granskerens sidste Nummer.


           Nu! den Gang havde Siful Ret:
           (thi nu man grant kan lugte det)
           Din Krankhed sad i Maven.
           Der sidder vel kanh├Žnde med
           Din hele Patriotiskhed
           som i en Hummer Paven.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE