HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

MINNISKAAL
Tiden 22. aug. 1841.           D
en gamle graa Retfærdighed
           han er nu død og skal afsted.
           I Gravens Ly han søgte Lindring
           mod det forbandede Uvæsen,
           at man ham kneb saa tidt i Næsen.
                 Asak Valgmand; Daa paathinge!
                       Lad nu alle Klokker ringe!
                 Skaal! lad alle Korker springe,
                       Glasser klinge
                 til den Saliges Erindring.
Siful.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE