HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

ÇA IRA!
Christiansandsposten 22. juli og Chria. Intelligentssedler 23. juli 1841.

           D
id Slangen lyster i sit Hug1
                  -- Singsallijo! --
           den kryber sagte paa sin Bug.
                 Singsallijo!


           Vinæger bliver Storthingsmand.
                 Singsallijo!
           Han styrer alt det halve Land.
                 Singsallijo!           Men naar han faaer det hele fat
                  -- Singsallijo! --
           da: leve vor petit Marat!
                 Singsallijo!
S.

1  tilbakeGranskermaal.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE