HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 7DE DECEMBER
Tønsbergs Merkur 13. des. 1840.

   En Opsats i Christiansandsposten om Statholderpostens Be-
sættelse har her opvakt ligesaa megen Forundring over den
Glands, den kaster over Generallieut. Mansbach som Uvilje
over nogle Yttringer om vor fortjente og saa populære Stats-
sekretær F. Due. Morgenbladet forsvarer denne Sidste paa det
hæderligste idag, men glemmer at underkaste Lovtalen over
Førstnævnte den vedbørlige Kritik.
   -- Det synes nu at blæse op til Proces imellem Granskeren,
Hr. L. K. Daa og Professorerne Schweigaard og Motzfeldt. Man
veed hvor kilden Daa var imod Sommer i Drammensadressen,
d.III,b.3,s.481   og at han tilfegtede sig over ham en Sejer af 40 Daler og Morti-
fikation. Men nu er der i en kort Redaktionsartikel i den Kon-
stitutionelle for igaar, mange Gange meer Anledning for Daa
til at faae styret sin Lyst paa Processer. Efter Ref. Mening kan
han vanskelig undgaae at gaae den Vei.
   -- En Torvemærkværdighed var i Fredags en stor Kronhjort,
skudt i Bærum ikke langt fra Tanumkirke. Den maa sandsynlig-
viis enten i stærkt Snedrev eller fordreven af Ulve være kom-
men fra det Bergenhusiske.

   -- Der siges at være igjære mellem nogle Herrer og mest
Damer at give et Stykke paa Fransk til Bedste for Asylet paa
Grønland, hvis Existence er særdeles skrøbelig og prekær.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE