HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

SVAR TIL F. WIENECKE
Den Constitutionelle 28. nov. 1840.

   Hr. Wieneckes Landsmænd bekræfte eenstemmig, ligesom
ogsaa diverse blivende Mærker, at han dog har været ved Pro-
fessionen. Det er altsaa Han, som finder noget Beskjæmmende
deri. Men jeg tænker vi kunne lade den Fugl flyve. Det er ikke
Skrædderens men den Uvedkommendes og Ehrenpreisens Im-
pertinance man troede at vise inden Skrankerne ved den ci-
terede Apostrofe. Men jeg tænker det er paatide at blæse denne
Batrachomyomachi ud.
H. W.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE