HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[SVAR TIL HOLGER COLLETT]
Den Constitutionelle 22. nov. 1840.

   Naar man hører, at det kraftigste af Hr. Holger Colletts Ci-
tater lød i sin Forbindelse "sorte Skurk, som har fordærvet
mit Blomsterstykke," i den allervenskabeligste Tone til en Ven,
jeg havde erfaret var den enthusiastiske Anmelder af dette Ar-
beide i "Morgenbladet", og som ogsaa ganske optog det som om
jeg havde sagt "min altfor velsindede Ven" eller noget lignende,
vil Publikum, som vistnok maa væmmes ved disse Elendigheder,
omtrent kunde bedømme Gehalten af Hr. Holger Colletts øvrige
Depositum.
   Den 21de November.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE