HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[REPLIKK TIL DEN CONSTITUTIONELLE]

(Indsendt.)

Morgenbladet 21. nov. 1840.

   Det er al Verden bekjendt, at "Den Constitutionelle" i den
senere Tid har gaaet i Barndommen, og er bleven tolereret om-
kring i Husene, ligesom et andet gammelt Indlæg af "Dunserud"
Familien, som man synes det er Synd at forskyde, da hun nu
engang har faaet sin Gang der; men saavidt troede man dog
nok ikke, det endnu var kommet med Ørskheden, at hun uden
d.III,b.3,s.477   videre kunde snappe den Krog, der, besat med en ironisk Be-
rømmelses Lokkemad, tilkastedes hende i Tillægget til Morgen-
bladet for Onsdag. Man maa spørge, om Piberkomplottens An-
strængelser paa Campbellerfesten høre med til "den svage Virk-
somhed" for at haandthæve den høiere Retfærdighed og den
offentlige Moral, og om de mange arrige Manifester, som ud-
stedtes strax efter denne smukke Begivenhed, ere iblandt dem,
hvorved "Den Const." har "bragt de gjærende Elementer til
Rolighed"?
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE