HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

BEKJENDTGJØRELSE
Den Constitutionelle 17. nov. 1840.

   Noget Nærmere om det imellem mig paa den ene og D'Hrr.
Boghandler Dahl, Fuldmægtig Holger Collett og forhenværende
Skræddersvend og Skuespiller Wienecke paa den anden Side
skal gjerne blive Publikum meddelt, naar man endelig saa vil.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE